• Na základe uznesenia PR pri Gymnáziu J. A. Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce, Vám oznamujeme, že 2. kolo prijímacích skúšok na šk. rok 2024/2025 pre odbor 7902J gymnázium s VJS sa uskutoční dňa 18. júna 2024. Prihlášky prosíme doručiť na riaditeľstvo školy alebo cez edupage.
    • Vážení Rodičia, Milí Priatelia, naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré organizujeme pre našich žiakov.
    • Zoznam fotoalbumov

      zatiaľ žiadne údaje
  • Výročie školy

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas