Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry 03/2024 Číslo dokladu 23-32 s DPH 01.03.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 26.03.2024 29.03.2024
Faktúra Faktúry 02/2024 Číslo dokladu 130,1,12-22 s DPH 01.02.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.02.2024 29.02.2024
Faktúra Faktúry 01/2024 Číslo dokladu 128-129, 132, 2-11 s DPH 02.01.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
Faktúra Faktúry 12/2023 Číslo dokladu 117, 120-127 s DPH 01.12.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.12.2023 29.12.2023
Faktúra Faktúry 11/2023 Číslo dokladu 101-108, 110-116, 119 s DPH 10.11.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra Faktúry 10/2023 Číslo dokladu 89-100 s DPH 02.10.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 26.10.2023 31.10.2023
Faktúra Faktúry 09/2023 Číslo dokladu 73-88 s DPH 08.09.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.09.2023 29.09.2023
Faktúra Faktúry 08/2023 Číslo dokladu 66-72 s DPH 10.08.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 22.08.2023 31.08.2023
Faktúra Faktúry 07/2023 Číslo dokladu 55-58, 60-62, 64-65 s DPH 04.07.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 31.07.2023 31.07.2023
Faktúra Faktúry 06/2023 Číslo dokladu 48-54 s DPH 07.06.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
Faktúra Faktúry 05/2023 Číslo dokladu 40-47 s DPH 03.05.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 25.05.2023 31.05.2023
Faktúra Faktúry 04/2023 Číslo dokladu 24, 30-34, 36-39 s DPH 11.04.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.04.2023 28.04.2023
Faktúra Faktúry 03/2023 Číslo dokladu 16-23, 25-29 s DPH 02.03.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra Faktúry 02/2023 Číslo dokladu 8-15 s DPH 02.02.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 22.02.2023 28.02.2023
Faktúra Faktúry 01/2023 Číslo dokladu 148-154, 1-7 s DPH 16.01.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 24.01.2023 31.01.2023
Faktúra Faktúry 12/2022 Číslo dokladu 133-147 s DPH 02.12.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 19.12.2022 30.12.2022
Faktúra Faktúry 11/2022 Číslo dokladu 117-126, 130-132 s DPH 03.11.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 22.11.2022 30.11.2022
Faktúra Faktúry 10/2022 Číslo dokladu 108-116 s DPH 07.10.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 18.10.2022 31.10.2022
Faktúra Faktúry 09/2022 Číslo dokladu 92-107 s DPH 07.09.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 29.09.2022 30.09.2022
Faktúra Faktúry 08/2022 Číslo dokladu 79-89 s DPH 08.07.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.08.2022 31.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/827