•  

    P.č.   Meno a priezvisko   Funkcia   Zvolený /delegovaný/ za
                 
    1.   Zsolt Jankus   predseda   Pedagogický zamestnanec
                 
    2.   Mgr. Michaela Haboráková   podpredseda   Pedagogický zamestnanec
                 
    3.   Anikó Tóthová   tajomník   Nepedagogický zamestnanec
                 
    4.   Ing. Tibor Csenger   člen   Delegát zriaďovateľa
                 
    5.   Ing. Marianna Šedivá   člen   Delegát zriaďovateľa
                 
    6.   Ing. Zoltán Fekete   člen   Delegát zriaďovateľa
                 
    7.   Mgr. Attila Farkas   člen   Delegát zriaďovateľa
                 
    8.   Ing. Alexandra Jurčeková   člen   Zástupca rodičov
                 
    9.   Mgr. Alžbeta Virág   člen   Zástupca rodičov
                 
    10.  
    Mgr. Monika Titkošová
      člen   Zástupca rodičov
                 
    11.   Laura Baluchová   člen   Zástupca žiakov