• P.č.   Meno a priezvisko   Funkcia   Zvolený /delegovaný/ za
                 
    1.   Zsolt Jankus   predseda   Pedagogický zamestnanec
                 
    2.   Mgr. Kristián Šoóky   podpredseda   Pedagogický zamestnanec
                 
    3.   Anikó Tóthová   tajomník   Nepedagogický zamestnanec
                 
    4.   Ing. Tibor Csenger   člen   Delegát zriaďovateľa
                 
    5.   Mgr. Zuzana Sokolová   člen   Delegát zriaďovateľa
                 
    6.   Ing. Kazimír Kováč   člen   Delegát zriaďovateľa
                 
    7.   Mgr. Jozef Mészároš   člen   Delegát zriaďovateľa
                 
    8.   Ildikó Klimajová   člen   Zástupca rodičov
                 
    9.   Ing. Arch. Andrea Puksová
      člen   Zástupca rodičov
                 
    10.   JUDr. Zoltán Holop   člen   Zástupca rodičov
                 
    11.   Fanni Klimajová
      člen   Zástupca žiakov