Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Disig, a.s. s DPH 09.10.2018
Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu s DPH 03.10.2018
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla Energo SK a.s. s DPH 18.09.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku SOŠ, pod amfiteátrom 7, Levice s DPH 27.08.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku NSK Gymn. Želiezovce s DPH 22.08.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 18.05.2018
Zmluva Zmluva o poverení k plneniu úloh ITAK s DPH 02.05.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov Grand Hotel Permon s DPH 16.03.2018
Faktúra 3 910,00 s DPH 22.01.2018 KLAK s. s r. o.
Faktúra 4 140,00 s DPH 22.01.2018 AD Tóth Peter
Faktúra 5 89,50 s DPH 22.01.2018 Orbis Pictus Istropolitana s. s r. o.
Faktúra 116 1 928,78 s DPH 16.01.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra 1 23,90 s DPH 15.01.2018 Webglobe Yegon s. s r. o.
Faktúra 2 70,00 s DPH 14.01.2018 KANTORKA, n. o.
Zmluva Zmluva o lyž. výcviku s DPH 09.01.2018
Zmluva Zmluva o ref. prev. nákladov Gymn. Želiezovce s DPH 08.01.2018
Faktúra 118 24,00 s DPH 08.01.2018 ITAK s. s r. o.
Faktúra 115 53,94 s DPH 08.01.2018 Telekom
Faktúra 114 Náplne, toal.pap. … 304,63 s DPH 21.12.2017 MIRA OFFICE
Faktúra 113 Pečiatka TRODAT 65,00 s DPH 21.12.2017 DELFIN
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/268