• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra Zemný plyn 01-092017 2 633,32 s DPH 29.09.2017 ENERGO-SK, a.s. 29.09.2017
  Faktúra Zemný plyn 09-112017 557,50 s DPH 30.11.2017 ENERGO-SK, a.s. 30.11.2017
  Faktúra 117 Poistné 1Q2018 187,96 s DPH 19.12.2017 Kooperativa 19.12.2017
  Faktúra Za pevné linky 1217 53,94 s DPH 08.01.2018 Telekom 08.01.2018
  Faktúra Za špec.služby 24,00 s DPH 08.01.2018 ITAK s. s r. o. 08.01.2018
  Faktúra 2 Seminár 70,00 s DPH 14.01.2018 KANTORKA, n. o. 14.01.2018
  Faktúra Za prev.náklady 1217 1 928.78 s DPH 16.01.2018 Gymnázium Želiezovce 16.01.2018
  Faktúra Lyžiarsky kurz 910,00 s DPH 22.01.2018 KLAK s. s r. o. 22.01.2018
  Faktúra Preprava na LK 140,00 s DPH 22.01.2018 AD Tóth Peter 22.01.2018
  Faktúra Knihy - učebnice 89,50 s DPH 22.01.2018 Orbis Pictus Istropolitana s. s r. o. 22.01.2018
  Faktúra Reg. Comgim.sk 23,90 s DPH 31.01.2018 Webglobe Yegon s. s r. o. 31.01.2018
  Faktúra Za obedy za 012018 81,07 s DPH 06.02.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce 06.02.2018
  Faktúra Za špec.služby za 0218 24,00 s DPH 07.02.2018 ITAK s. s r. o. 07.02.2018
  Faktúra Za pevné linky za 0118 54,83 s DPH 07.02.2018 Telekom 07.02.2018
  Faktúra Úrok z omeškania 6,20 s DPH 07.02.2018 Mesto Zeliezovce 07.02.2018
  Faktúra Účtovné súvzťažnosti 31,30 s DPH 08.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 08.02.2018
  Faktúra Režijné nákl.za 0118 693,40 s DPH 19.02.2018 Gymnázium Želiezovce 19.02.2018
  Faktúra Vasárnap 2018/07 132,00 s DPH 26.02.2018 DUEL - PRESS, s. s . r. o. 26.02.2018
  Faktúra Za špec.služby 0318 24,00 s DPH 07.03.2018 ITAK s. s r. o. 07.03.2018
  Faktúra Za pevné linky za0218 53,53 s DPH 08.03.2018 Telekom 08.03.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/827