• Prenájom

     • Gymnázium J. A. Komenského – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce, 937 01, skola@comgim.sk, ponúka na prenájom miestnosti – učebne a sociálne zariadenia
      s celkovou plochou o výmere 137,73 m 2.
      Minimálna cena za prenájom je 16 €/m2 /rok + režijné náklady.
      Záujem o prenájom posielajte na hore uvedenú adresu do 08. júla 2022

     • 2 % z dane / Adó 2 %-a

     • Vážení Rodičia, Milí Priatelia, naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré organizujeme pre našich žiakov.

      Prosíme Vás, aby ste ani tento rok nezabudli na naše deti. Podporte naše združenie s 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Ďakujeme!

      Tisztelt Szülők. Kedves Barátaink! Iskolánk és az iskola mellett működő szülői szövetség ezúton köszöni meg mindazon személyek adományát, akik a múlt évi adójuk 2 % - val támogatták intézményünk tevékenységét.

      Ezúton kérjük Önöket, ha tehetik, az idén is támogassák szervezetünket. Segítségüket előre is köszönjük!

     • Kiállítás

     • A BGA által nyújtott támogatásnak köszönhetően diákjaink létrehozták a városunk történelmi nevezetességeit bemutató kiállítást. Jól sikerült!

     • Začiatok školského roka 2021/2022 - Tanévkezdés - 2021/2022

     • Vážení Rodičia, Milí Žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 9.00 hod. na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v úzkom kruhu v kmeňových učebniach. Po slávnostnom otvorení budú triednické hodiny v jednotlivých triedach, kde dostanete informácie o nadchádzajúcom školskom roku. Triedni učitelia budú zisťovať záujem o školské stravovanie – 1,41 €/obed.

      Dňa 3. 9. 2021 sa vyučovanie začína triednickými hodinami, ostatné pokyny a rozvrh hodín dostanete od triednych učiteľov. V tento deň sa rozdajú aj učebnice..

      Vstup do budovy školy je povolený s rúškom a vykonáva sa ranný filter: meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk.

      Na edupage stránke školy v module „Žiadosti/Vyhlásenia“ je nové tlačivo:

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti,

      ktorý je potrebný pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac dní po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) vyplniť.

      Prajem nám všetkým ničím nerušený školský rok!

      Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

      A 2021/2022 tanév ünnepélyes megnyitójára 2021.09.02-án 9,00 órakor kerül sor az iskola udvarán, rossz időjárás esetén a tanévnyitó szűk körben, az egyes tantermekben lesz megtartva. Az ünnepélyes megnyitót követően osztályfőnöki órák lesznek, ahol részletes információkat kapnak az elkövetkező tanévről. Az osztályfőnökök felmérik az iskolai étkeztetés iránti érdeklődést - 1,41 €/ebéd.

      2021.09.03-án a tanítás osztályfőnöki órákkal kezdődik, amelyeken további információkat és az órarendet is megkapják. Aznap lesznek kiosztva a tankönyvek is.

      Belépés az iskola épületébe csak maszkkal lehetséges, és reggel megtörténik a testhőmérséklet leellenőrzése és a kezek fertőtlenítése.

      Az iskola edupage oldalán a Kérvények/Nyilatkozatok modulban új nyomtatvány található:

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti,

      amelyet az iskolakezdéskor ill. 3 és azt meghaladó nap hiányzást követően (hétvége és ünnepnapok is beleszámítódnak) ki kell tölteni.

      Mindannyiunknak zavartalan tanévet kívánok!

      Cserba Katalin, igazgatónő

     • 2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA - FELVÉTELI ELJÁRÁS - 2. FORDULÓ

     • Zákonný zástupca môže doručiť prihlášku na 2. kolo prijímacieho konania do 19. júna 2020 na adresu školy:

      Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce

      gimzsel@stonline.sk           

      A tanuló törvényes képviselője a felvételi eljárás 2. fordulójára 2020. június 19-ig nyújthatja be a jelentkezési ívet az iskola címére:

      Gymnázium J. A. Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce

      gimzsel@stonline.sk 

     • Oznámenie / Értesítés

     • Na základe odporúčania doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu NSK 13.03.2020 sa žiakom školy udeľuje riaditeľské voľno. Od 16.03.2020 škola zostáva uzatvorená na minimálne 14 dní.

      Katarina Cserbová, riaditeľka školy

      Nyitra megye elnökének, doc. Ing. Milan Belicának, Phd., javaslatára 2020. 03.13-án az iskola igazgatósága igazgatói szadadot rendel el. 2020.03.16-tól az iskola min. 14 napon keresztüll zárva marad.

      Cserba Katalin, igazgatónő

      usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

     • Western Star Spring Time Classic

     • Naši žiaci nezaháľajú ani počas prázdnin. Simona Kunovičová (IV.B) sa počas veľkonočných prázdnin zúčastnila súťaže Western Star Spring Time Classic vo Wiener Neustadt, kde so svojím koňom Doc Hollywood Bro vyhrali 3.miesto v kategórii Snaffle bit/ Hackamore (5&U) Non Pro II. Gratulujeme!

      Tanulóink a szüneteik alatt sem tétlenkednek. A húsvéti szünet alatt Simona Kunovičová (IV.B) az ausztriai Wiener Neustadtban lovaglóversenyen vett részt, ahol Doc Hollywood Bro nevű lovával 3.helyezést értek el. Gratulálunk!

     • Návšteva - Látogatás

     • Dňa 21. marca 2019 nás navštívil p. Mgr. Gábor Gál, minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Sprevádzal ho aj p. PaedDr. Igor Éder, podpredseda NSK. Spolu s maturantmi školy besedovali o aktuálnych otázkach našej spoločnosti.

      2019. március 21-én  iskolánkba látogatott Mgr. Gál Gábor, a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztere, PaedDr. Igor Éder, Nyitra megye alelnöke,  akik egy kellemes órát töltöttek végzőseink körében.