• 2. kolo PS na šk. rok 2023/2024

          • Na základe uznesenia PR pri Gymnáziu J. A. Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce, Vám oznamujeme, že 2. kolo prijímacích skúšok na šk. rok 2023/2024 pre odbor 7902J gymnázium s VJS sa uskutoční dňa 20. júna 2023. Prihlášky prosíme doručiť na riaditeľstvo školy alebo cez edupage.