• Vážení Rodičia, Milí Priatelia, naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré organizujeme pre našich žiakov.
   • Vážení Rodičia, Milí Žiaci!

    Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 9.00 hod. na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v úzkom kruhu v kmeňových učebniach. Po slávnostnom otvorení budú triednické hodiny v jednotlivých triedach, kde dostanete informácie o nadchádzajúcom školskom roku. Triedni učitelia budú zisťovať záujem o školské stravovanie – 1,41 €/obed.
  • Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
 • Výročie školy

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
  • Zvonenia

   Streda 17. 8. 2022