• Vážení Rodičia, Milí Priatelia, naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré organizujeme pre našich žiakov.
  • Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
 • Výročie školy

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
  • Zvonenia

   Piatok 19. 4. 2024