Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 2022 s DPH 01.06.2022
Objednávka 21059 Učebnice s DPH 20.09.2021
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 29.07.2019
Zmluva Stravné - maturitná komisia s DPH 20.06.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku SOŠ, pod amfiteátrom 7, Levice s DPH 27.08.2018
Objednávka Šatňové skrine s DPH 07.12.2020
Objednávka Okenné žalúzie s DPH 15.12.2020
Zmluva Technické vybavenie - projekt s DPH 15.03.2021
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 30.08.2021
Objednávka City Card s DPH 15.06.2021
Objednávka 586084168 Učebnice s DPH 20.09.2021
Objednávka 530779 Učebnice s DPH 17.09.2021
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 18.08.2020
Objednávka Kontrola komínov s DPH 11.11.2021
Zmluva Poistná zmluva s DPH 31.01.2019
Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov s DPH 16.11.2021
Objednávka Darčekové karty s DPH 02.11.2021
Objednávka Magnetické tabule s DPH 17.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/770