Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka 530779 Učebnice s DPH 17.09.2021
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla Energo SK a.s. s DPH 18.09.2018
Zmluva Poistná zmluva s DPH 31.01.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Zmluva o lyž. výcviku s DPH 09.01.2018
Zmluva Stravné - maturitná komisia s DPH 20.06.2019
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 29.07.2019
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 25.01.2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov Grand Hotel Permon s DPH 16.03.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 03.11.2017
Zmluva ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU s DPH 23.07.2019
Zmluva Dohoda Pre kultúru v Gemeri s DPH 16.05.2017
Zmluva Zmluva o spolupráci Liga proti rakovine s DPH 03.03.2016
Zmluva Zmluva o poverení ITAK s.r.o. s DPH 21.03.2016
Zmluva Zmluva o nájme pozemku Želiezovce s DPH 10.11.2016
Zmluva BOZP s DPH 01.04.2019
Zmluva Zmluva o poverení k plneniu úloh ITAK s DPH 02.05.2018
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2019/2020 s DPH 07.01.2020
Zmluva Zmluva o nájme KD 211218 s DPH 11.12.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/655