Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Disig, a.s. s DPH 09.10.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku SOŠ, pod amfiteátrom 7, Levice s DPH 27.08.2018
Zmluva Zmluva - Allianz s DPH 26.10.2018
Zmluva Dohoda Pre kultúru v Gemeri s DPH 16.05.2017
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 03.11.2017
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 25.01.2017
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla Energo SK a.s. s DPH 18.09.2018
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov Grand Hotel Permon s DPH 16.03.2018
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Zmluva o poverení k plneniu úloh ITAK s DPH 02.05.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 18.05.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku NSK Gymn. Želiezovce s DPH 22.08.2018
Zmluva Zmluva o ref. prev. nákladov Gymn. Želiezovce s DPH 08.01.2018
Zmluva Zmluva o refundácii prev.nákladov Gymn.Želiezovce s DPH 02.02.2016
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2018/2019 s DPH 07.12.2018
Zmluva Zmluva so CVTI SR s DPH 22.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme KD 211218 s DPH 11.12.2018
Zmluva Poistná zmluva s DPH 31.01.2019
Zmluva BOZP s DPH 01.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/560