• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Didaktické a učebné pomôcky - projekt s DPH 10.03.2023 14.03.2023
  Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019 26.04.2019
  Zmluva Zmluva so CVTI SR s DPH 22.10.2018 08.01.2019
  Zmluva Zmluva o nájme KD 211218 s DPH 11.12.2018 08.01.2019
  Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 28.01.2019 28.01.2019
  Zmluva Zmluva o vyk.činnosti tech.požiarnej ochrany s DPH 23.05.2019 23.05.2019
  Zmluva Dodatok k Zmluve Telekom s DPH 08.02.2019 08.02.2019
  Objednávka Týždeň - inzerát s DPH 09.06.2021 09.06.2021
  Objednávka Týždeň - inzerát s DPH 30.05.2019 30.05.2019
  Objednávka 530779 Učebnice s DPH 17.09.2021 17.09.2021
  Zmluva BOZP s DPH 01.04.2019 01.04.2019
  Zmluva Poistná zmluva s DPH 31.01.2019 31.01.2019
  Objednávka 21059 Učebnice s DPH 20.09.2021 20.09.2021
  Objednávka 586084168 Učebnice s DPH 20.09.2021 20.09.2021
  Objednávka City Card s DPH 15.06.2021 15.06.2021
  Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019 26.04.2019
  Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67_2018 s DPH 30.12.2018 08.01.2019
  Zmluva Stravné - maturitná komisia s DPH 20.06.2019 20.06.2019
  Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 30.08.2021 30.08.2021
  Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 29.07.2019 29.07.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/780