Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Faktúry 10/2022 Číslo dokladu 108-116 s DPH 07.10.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 18.10.2022
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Zmluva - Allianz s DPH 26.10.2018
Zmluva Zmluva so CVTI SR s DPH 22.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme KD 211218 s DPH 11.12.2018
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 28.01.2019
Zmluva Zmluva o vyk.činnosti tech.požiarnej ochrany s DPH 23.05.2019
Zmluva Dodatok k Zmluve Telekom s DPH 08.02.2019
Objednávka Týždeň - inzerát s DPH 09.06.2021
Objednávka 21059 Učebnice s DPH 20.09.2021
Zmluva BOZP s DPH 01.04.2019
Zmluva Poistná zmluva s DPH 31.01.2019
Objednávka 586084168 Učebnice s DPH 20.09.2021
Objednávka City Card s DPH 15.06.2021
Objednávka Týždeň - inzerát s DPH 30.05.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Objednávka 530779 Učebnice s DPH 17.09.2021
Zmluva Stravné - maturitná komisia s DPH 20.06.2019
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 30.08.2021
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 29.07.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/779