• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra Faktúry 05/2024 Faktúry 05/2024 s DPH 01.05.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
  Objednávka 586084168 Učebnice s DPH 20.09.2021 20.09.2021
  Faktúra Faktúry 08/2022 Číslo dokladu 79-89 s DPH 08.07.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.08.2022 31.08.2022
  Zmluva Zmluva - Allianz s DPH 26.10.2018 08.01.2019
  Objednávka Kontrola hasiacich prístrojov s DPH 16.11.2021 16.11.2021
  Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67_2018 s DPH 30.12.2018 08.01.2019
  Faktúra Faktúry 09/2022 Číslo dokladu 92-107 s DPH 07.09.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 29.09.2022 30.09.2022
  Faktúra Faktúry 10/2022 Číslo dokladu 108-116 s DPH 07.10.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 18.10.2022 31.10.2022
  Objednávka Kontrola komínov s DPH 11.11.2021 11.11.2021
  Zmluva Didaktické a učebné pomôcky - projekt s DPH 10.03.2023 14.03.2023
  Objednávka 530779 Učebnice s DPH 17.09.2021 17.09.2021
  Objednávka 21059 Učebnice s DPH 20.09.2021 20.09.2021
  Zmluva Kooperativa - dodatok č. 2 s DPH 03.04.2023 03.04.2023
  Faktúra Faktúry 11/2022 Číslo dokladu 117-126, 130-132 s DPH 03.11.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 22.11.2022 30.11.2022
  Faktúra Faktúry 12/2022 Číslo dokladu 133-147 s DPH 02.12.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 19.12.2022 30.12.2022
  Objednávka City Card s DPH 15.06.2021 15.06.2021
  Objednávka Darčekové karty s DPH 02.11.2021 02.11.2021
  Faktúra Faktúry 01/2023 Číslo dokladu 148-154, 1-7 s DPH 16.01.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 24.01.2023 31.01.2023
  Faktúra Faktúry 03/2023 Číslo dokladu 16-23, 25-29 s DPH 02.03.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.03.2023 31.03.2023
  Objednávka Objednávky 01/2023 Objednávky 01 s DPH 10.01.2023 10.01.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/829