Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka PROJEKT - Objednávka školiaci materiál a potreby s DPH 31.03.2020
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov Grand Hotel Permon s DPH 16.03.2018
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Stravné - maturitná komisia s DPH 20.06.2019
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 29.07.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 02.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme neb.pr. Mesto Želiezovce s DPH 12.10.2018
Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu s DPH 03.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Disig, a.s. s DPH 09.10.2018
Zmluva Zmluva o ref. prev. nákladov Gymn. Želiezovce s DPH 08.01.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku SOŠ, pod amfiteátrom 7, Levice s DPH 27.08.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku NSK Gymn. Želiezovce s DPH 22.08.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 18.05.2018
Zmluva Zmluva o poverení k plneniu úloh ITAK s DPH 02.05.2018
Zmluva Zmluva o lyž. výcviku s DPH 09.01.2018
Zmluva BOZP s DPH 01.04.2019
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla Energo SK a.s. s DPH 18.09.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 25.01.2017
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 03.11.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/562