Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 2022 s DPH 01.06.2022
Zmluva Poistná zmluva s DPH 31.01.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 02.10.2018
Zmluva Zmluva o prenájme neb.pr. Mesto Želiezovce s DPH 02.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67_2018 s DPH 30.12.2018
Zmluva Zmluva - Allianz s DPH 26.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme KD 211218 s DPH 11.12.2018
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 28.01.2019
Zmluva Zmluva o vyk.činnosti tech.požiarnej ochrany s DPH 23.05.2019
Zmluva Dodatok k Zmluve Telekom s DPH 08.02.2019
Zmluva BOZP s DPH 01.04.2019
Objednávka Darčekové poukážky s DPH 19.11.2021
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov Komensky s DPH 27.11.2020
Zmluva Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej el. energie a plynu s DPH 02.07.2021
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 14.10.2021
Objednávka Odborná prehliadka s DPH 10.11.2021
Objednávka Odborná prehliadka s DPH 18.11.2021
Objednávka Elektroinštalačné práce s DPH 25.10.2021
Objednávka 6152203659 Vysávač s DPH 09.11.2021
Objednávka Magnetické tabule s DPH 17.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/770