• eTwinning 2

    • Žiaci našej školy v programu eTwinning

     Od októbra 2023 sa aj naša škola zapojila do programu eTwinning.  Projekt bol založený v roku 2005 v rámci programu e-learningu Európskej únie.

     Tento program spustila Európska komisia v roku 2005 a od roku 2014  je súčasťou  Erasmus+, programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež.

     Ako prvý krok sme sa pokúsili nájsť medzi možnými partnermi stredné školy v zahraničí, s ktorými sme nadviazali kontakt, a začali sme spolupracovať. Žiaci 4.B triedy sa zapojili do programu v októbri 2023 a vo februári 2024 už aj ďalšie triedy /1.A,2.A,2.B,3.A/ mali chuť na spoluprácu so zahraničnými žiakmi. Nadviazali sme kontakt s írskymi, tureckými a českými školami.

     Prvoradou úlohou študentov bolo stručne opísať svoju triedu a seba v nemeckom jazyku. Nasledovala prezentácia školy, miesta bydliska, krajiny a niektorých kultúrnych podujatí. So zahraničnými študentmi riešili spolu hravé úlohy, vytvorili komiks a elektronickú knihu, ktorá bude zverejnená aj na webovej stránke školy. Žiaci sa počas riešenia úloh kreatívnymi spôsobom učili a obľúbili si cudzí jazyk, mali možnosť zoznámiť sa so zahraničnými žiakmi a v neposlednom rade sa zlepšila ich cudzojazyčná komunikácia, digitálna a sociálna kompetencia.

     Základom programu eTwinning je nový prístup k tradičným úlohám. Hlavným cieľom projektov je integrovať aktivity, ktoré ponúka eTwinning, do každodenného vyučovania, pričom sa kladie dôraz na praktickosť a dôležitosť iniciatív. Program je dobrým príkladom toho, že možnosti internetovej komunikácie ďaleko presahujú Facebook.

     Diákjaink az eTwinning programban

     2023 októberétől iskolánk is csatlakozott az Európai Bizottság által 2005-ben indított eTwinning programhoz, amely 2014 óta az Erasmus +, az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának részeként működik.

     Első lépésként a lehetséges partnerek közül hozzánk hasonló külföldi középiskolákat igyekeztünk megszólítani az eTwinning felületén keresztül. A programba 2023 októberében a 4.B osztály tanulói kapcsolódtak be, majd 2024 februárjában a többi osztály /1.A,2.A,2.B,3.A/ is követte őket, akik ír, török és cseh iskolákkal vették fel a kapcsolatot.

     A tanulók elsődleges feladata német nyelven osztályuk, saját maguk rövid jellemzése volt. Ezt követte az iskola, lakóhelyük, országuk és bizonyos kulturális események bemutatása. A külföldi diákokkal közösen játékos feladatokat oldottak meg, készítettek képregényt és egy elektronikus könyvet is, mely szintén felkerül majd az iskola oldalára. A feladatok során a diákok könnyebben tanulták, kedvelték meg az idegen nyelvet, lehetőségük nyílt ismerkedésre, barátságok építésére, és nem utolsó sorban fejlődött idegen nyelvi kommunikációs, digitális és szociális kompetenciájuk.

     Az eTwinning program középpontjában a hagyományos feladatok újszerű megközelítése áll. A projektek legfőbb célja, hogy beillessze az eTwinning által kínált tevékenységeket a mindennapi tanítás-tanulásba, gyakorlatiasságra, a kezdeményezések fontosságára helyezve a hangsúlyt. A program jó példája annak, hogy az internetes kommunikáció lehetőségei messze túlmutatnak a Facebook-on.