Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Za špec.služby za 072019 24,00 s DPH 08.07.2019 ITAK s.r.o. 08.07.2019
Faktúra Telekomunikačné služby 03.2020 58,10 s DPH 09.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 09.04.2020
Faktúra Cif antibakterial 28,80 s DPH 23.03.2020 BRAMOS PLUS s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.03.2020 23.03.2020
Faktúra Poistné 63,87 s DPH 23.03.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 23.03.2020
Faktúra Energo - elektrika - 03.2020 231,62 s DPH 24.04.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.04.2020 24.04.2020
Faktúra Energo - elektrika - 04.2020 146,56 s DPH 27.05.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.05.2020 27.05.2020
Faktúra Energo - elektrika - 05.2020 102,74 s DPH 18.06.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 19.06.2020 18.06.2020
Faktúra Energo - teplo - 03.2020 1 200.01 s DPH 22.04.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.04.2020 22.04.2020
Faktúra Energo - teplo - 05.2020 1 200.01 s DPH 11.06.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.06.2020 11.06.2020
Faktúra Energo - teplo - 06.2020 1 200.01 s DPH 17.07.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 17.07.2020 17.07.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 04.2020 62,03 s DPH 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 19.05.2020 11.05.2020
Faktúra Energo - teplo - dobropis -1 386.53 s DPH 06.04.2020 ENERGO-SK, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.07.2020 06.04.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 05.2020 68,58 s DPH 09.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 11.06.2020 09.06.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 06.2020 62,12 s DPH 10.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 13.07.2020 10.07.2020
Faktúra Vodné a stočné 03.2020 49,25 s DPH 08.04.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 08.04.2020
Faktúra Vodné a stočné 04.2020 49,25 s DPH 13.05.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 13.05.2020
Faktúra Vodné a stočné 05.2020 -14,77 s DPH 09.06.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 26.06.2020 09.06.2020
Faktúra Vodné a stočné 06.2020 7,39 s DPH 13.07.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 17.07.2020 13.07.2020
Faktúra BOZP 2Q2020 45,00 s DPH 11.05.2020 Bc. Roman Zomborský Katarina Cserbová riaditeľka školy 19.05.2020 11.05.2020
Faktúra Za špec.služby za 042020 24,00 s DPH 06.04.2020 ITAK s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.04.2020 06.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/829