Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Poistné 63,87 s DPH 23.03.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Faktúra Vodné a stočné 03.2019 37,86 s DPH 10.04.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Telekomunikačné služby 01.2019 72,90 s DPH 07.02.2019 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra KO 278,30 s DPH 03.04.2019 Mesto Želiezovce
Faktúra KO 278,30 s DPH 03.04.2019 Mesto Želiezovce
Faktúra Stravné 01.2019 117,45 s DPH 12.02.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 03.2019 149,85 s DPH 11.04.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 02.2019 94,50 s DPH 14.03.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Žel. tovar 86,80 s DPH 01.04.2019 ZUGADO s.r.o.
Faktúra Vodné a stočné 02.2019 40,22 s DPH 11.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Telekomunikačné služby 04.2019 75,05 s DPH 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra Vodné a stočné 01.2019 37,86 s DPH 08.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Vodné a stočné 12.2018 33,13 s DPH 11.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva Poistná zmluva s DPH 31.01.2019
Faktúra Poistné 2Q2019 444,06 s DPH 29.03.2019 Kooperativa
Faktúra Poistné 1Q2019 187,96 s DPH 20.12.2018 Kooperativa
Zmluva BOZP s DPH 01.04.2019
Faktúra Lyžiarsky kurz 1 950,00 s DPH 23.01.2019 KLAK, s.r.o.
Faktúra Winpam 71,70 s DPH 18.03.2019 IVES Košice
Faktúra Telekomunikačné služby 03.2019 77,42 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/492