Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Technické vybavenie - projekt s DPH 15.03.2021
Faktúra Náplne do tlač. 149,22 s DPH 27.03.2018 MIRA OFFICE
Faktúra TP-Link wifi 23,23 s DPH 04.05.2018 MIRA OFFICE
Faktúra Režijné nákl.za 0318 670,85 s DPH 16.04.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra Za odobr.obedy 0318 84,70 s DPH 13.04.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Rozpočet na oplotenie 90,00 s DPH 12.04.2018 Ing. Martin Fiťka
Faktúra Záloha na pobyt 212,80 s DPH 06.04.2018 Grand hotel Permon, s. s r. o.
Faktúra Za pevné linky 0318 60,82 s DPH 06.04.2018 Telekom
Faktúra Energo - teplo - 09.2019 1 418.05 s DPH 18.10.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Za špec.služby 0418 24,00 s DPH 04.04.2018 ITAK s. s r. o.
Faktúra Poistné II.Q 2018 187,96 s DPH 03.04.2018 Kooperativa
Faktúra Služby APV WinPaM 71,70 s DPH 03.04.2018 IVES
Faktúra BOZP, PZS I. Q 2018 20,00 s DPH 26.03.2018 Bc. Roman Zomborský
Faktúra Režijné nákl.za 0418 655,41 s DPH 16.05.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra Kávovar 184,99 s DPH 22.03.2018 NAY a. s.
Faktúra Za odob.obedy 0218 91,96 s DPH 19.03.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Rež.náklady za 0218 677,33 s DPH 19.03.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra Rýchloviazače 13,46 s DPH 19.03.2018 MIRA OFFICE
Faktúra Energo - elektrika - 09.2019 244,44 s DPH 23.10.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - elektrika - 10.2019 288,16 s DPH 20.11.2019 ENERGO-SK, a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/625