Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 18.08.2020
Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu s DPH 03.10.2018
Zmluva Zmluva o vyk.činnosti tech.požiarnej ochrany s DPH 23.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 28.01.2019
Zmluva Zmluva o nájme KD 211218 s DPH 11.12.2018
Zmluva Zmluva so CVTI SR s DPH 22.10.2018
Zmluva Zmluva - Allianz s DPH 26.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67_2018 s DPH 30.12.2018
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku s DPH 26.01.2016
Zmluva Zmluva o nájme pozemku Želiezovce s DPH 10.11.2016
Zmluva Zmluva o prenájme neb.pr. Mesto Želiezovce s DPH 02.10.2018
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 02.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme neb.pr. Mesto Želiezovce s DPH 12.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Disig, a.s. s DPH 09.10.2018
Zmluva Zmluva o refundácii prev.nákladov Gymn.Želiezovce s DPH 02.02.2016
Zmluva Zmluva o ref. prev. nákladov Gymn. Želiezovce s DPH 08.01.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku SOŠ, pod amfiteátrom 7, Levice s DPH 27.08.2018
Zmluva Zmluva o poverení ITAK s.r.o. s DPH 21.03.2016
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku NSK Gymn. Želiezovce s DPH 22.08.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 18.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/561