Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry 03/2024 Číslo dokladu 23-32 s DPH 01.03.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 26.03.2024 29.03.2024
Faktúra Faktúry 07/2022 Číslo dokladu 67-71, 73-78 s DPH 13.07.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 29.07.2022 29.07.2022
Zmluva Zmluva o lyž. výcviku s DPH 09.01.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 2022 s DPH 01.06.2022 01.06.2022
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 30.08.2022 30.08.2022
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov Grand Hotel Permon s DPH 16.03.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme - stužková 2022 s DPH 23.09.2022 23.08.2022
Zmluva Zmluva o poverení k plneniu úloh ITAK s DPH 02.05.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 18.05.2018 02.10.2018
Faktúra Faktúry 04/2022 Číslo dokladu 35-42 s DPH 12.04.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.04.2022 29.04.2022
Faktúra Faktúry 05/2022 Číslo dokladu 43-50 s DPH 02.05.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 12.05.2022 31.05.2022
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku NSK Gymn. Želiezovce s DPH 22.08.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku SOŠ, pod amfiteátrom 7, Levice s DPH 27.08.2018 02.10.2018
Faktúra Faktúry 06/2022 Číslo dokladu 51-59, 64-66 s DPH 08.06.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 24.06.2022 30.06.2022
Zmluva Zmluva o ref. prev. nákladov Gymn. Želiezovce s DPH 08.01.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Disig, a.s. s DPH 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra Faktúry 08/2022 Číslo dokladu 79-89 s DPH 08.07.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.08.2022 31.08.2022
Objednávka Objednávky 01/2022 Objednávka 1 s DPH 19.01.2022 19.01.2022
Zmluva Kooperativa - dodatok č. 2 s DPH 03.04.2023 03.04.2023
Objednávka Okenné žalúzie s DPH 15.12.2020 15.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/827