Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Technické vybavenie - projekt s DPH 15.03.2021
Zmluva Zmluva o poverení ITAK s.r.o. s DPH 21.03.2016
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov Grand Hotel Permon s DPH 16.03.2018
Zmluva Zmluva o lyž. výcviku s DPH 09.01.2018
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla Energo SK a.s. s DPH 18.09.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 25.01.2017
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 03.11.2017
Zmluva Dohoda Pre kultúru v Gemeri s DPH 16.05.2017
Zmluva Zmluva o spolupráci Liga proti rakovine s DPH 03.03.2016
Zmluva Zmluva o refundácii prev.nákladov Gymn.Želiezovce s DPH 02.02.2016
Zmluva Zmluva o nájme pozemku Želiezovce s DPH 10.11.2016
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 18.05.2018
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku s DPH 26.01.2016
Zmluva Zmluva o el.komunikácii Dôvera s DPH 03.05.2016
Zmluva ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU s DPH 23.07.2019
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2019/2020 s DPH 07.01.2020
Zmluva Školiaci materiál a potreby - projekt s DPH 31.03.2020
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2018/2019 s DPH 07.12.2018
Objednávka Protipožiarne dvere s DPH 26.02.2020
Objednávka Montážne práce s DPH 19.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/625