Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok - Technické vybavenie - projekt s DPH 05.12.2022 05.12.2022
Objednávka Montážne práce s DPH 19.05.2020 19.05.2020
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 25.01.2017 02.10.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 03.11.2017 02.10.2018
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2019/2020 s DPH 07.01.2020 07.01.2020
Zmluva Školiaci materiál a potreby - projekt s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Zmluva Dohoda Pre kultúru v Gemeri s DPH 16.05.2017 02.10.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci Liga proti rakovine s DPH 03.03.2016 02.10.2018
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2018/2019 s DPH 07.12.2018 07.12.2018
Zmluva Zmluva o refundácii prev.nákladov Gymn.Želiezovce s DPH 02.02.2016 02.10.2018
Objednávka Protipožiarne dvere s DPH 26.02.2020 26.02.2020
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 18.08.2020 29.08.2020
Zmluva ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU s DPH 23.07.2019 23.07.2019
Objednávka PROJEKT - Objednávka školiaci materiál a potreby s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Zmluva Zmluva o poverení ITAK s.r.o. s DPH 21.03.2016 02.10.2018
Objednávka Šatňové skrine s DPH 07.12.2020 07.12.2020
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 18.05.2018 02.10.2018
Zmluva Technické vybavenie - projekt s DPH 15.03.2021 16.03.2021
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 30.08.2021 30.08.2021
Objednávka City Card s DPH 15.06.2021 15.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/790