Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom
Faktúra PO 3Q2019 45,00 s DPH 09.07.2019 P.O. - TECH
Faktúra Stravné 04.2019 130,95 s DPH 10.05.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 05.2019 167,40 s DPH 11.06.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Telekomunikačné služby 06.2019 76,64 s DPH 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra Poistné 3Q2019 373,58 s DPH 08.07.2019 Kooperativa
Faktúra Za špec.služby za 072019 24,00 s DPH 08.07.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Vodné a stočné 06.2019 35,50 s DPH 09.07.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 06.2019 1 418,05 s DPH 15.07.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Stravné 06.2019 145,80 s DPH 01.07.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Energo - elektrika - 06.2019 188,11 s DPH 17.07.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Soc. fond 205,80 s DPH 17.07.2019 Szúnyog csárda
Faktúra Za špec.služby za 082019 24,00 s DPH 05.08.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Vodné a stočné 07.2019 7,10 s DPH 07.08.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Poistné - nedoplatok 187,96 s DPH 29.07.2019 Kooperativa
Faktúra Energo - elektrika - 07.2019 164,89 s DPH 22.08.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra IT, kanc. 91,66 s DPH 28.06.2019 MIRA OFFICE s.r.o.
Faktúra Energo - elektrika - 05.2019 256,91 s DPH 20.06.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 07.2019 1 418.05 s DPH 12.08.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra BOZP 1Q2019 30,00 s DPH 01.04.2019 Bc. Roman Zomborský
zobrazené záznamy: 1-20/625