Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom
Faktúra Za špec.služby za 012019 24,00 s DPH 08.01.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Žel. tovar 86,80 s DPH 01.04.2019 ZUGADO s.r.o.
Faktúra Vodné a stočné 03.2019 37,86 s DPH 10.04.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Vodné a stočné 02.2019 40,22 s DPH 11.03.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Vodné a stočné 01.2019 37,86 s DPH 08.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Vodné a stočné 12.2018 33,13 s DPH 11.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Poistné 2Q2019 444,06 s DPH 29.03.2019 Kooperativa
Faktúra Poistné 1Q2019 187,96 s DPH 20.12.2018 Kooperativa
Faktúra Lyžiarsky kurz 1 950.00 s DPH 23.01.2019 KLAK, s.r.o.
Faktúra Winpam 71,70 s DPH 18.03.2019 IVES Košice
Faktúra Za špec.služby za 052019 24,00 s DPH 07.05.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Za špec.služby za 042019 24,00 s DPH 05.04.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Za špec.služby za 032019 24,00 s DPH 06.03.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Za špec.služby za 0ľ2019 + školenie 66,00 s DPH 06.02.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Vodné a stočné 04.2019 40,22 s DPH 30.04.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Stravné 03.2019 149,85 s DPH 11.04.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Energo - teplo - 04.2019 1 307.50 s DPH 17.05.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - UK 1 924.34 s DPH 14.01.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - elektrika - 12.2018 234,00 s DPH 14.01.2019 ENERGO-SK, a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/562