Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom 02.10.2018
Faktúra 1 registrácia comgim 23,90 s DPH 13.01.2016 YEGON s. s r. o 02.10.2018
Faktúra 2 REMITENDA – PC World 14,90 s DPH 18.01.2016 DIGITAL VISIONS SRO BRATISLAVA 02.10.2018
Faktúra 103 Zemný plyn vyúčtovanie 53,69 s DPH 18.01.2016 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
Faktúra 3 Drogéria 22,97 s DPH 20.01.2016 DROGERIA Líšková 02.10.2018
Faktúra 4 Toal.papier 35,64 s DPH 22.01.2016 MIRA OFFICE 02.10.2018
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku s DPH 26.01.2016 02.10.2018
Faktúra 5 Režijné náklady za 122015 421,91 s DPH 27.01.2016 Gymnázium Želiezovce 02.10.2018
Faktúra 6 Zemný plyn za 012016 38,44 s DPH 02.02.2016 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
Faktúra 7 Režijné náklady za 012016 12,00 s DPH 02.02.2016 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
Zmluva Zmluva o refundácii prev.nákladov Gymn.Želiezovce s DPH 02.02.2016 02.10.2018
Faktúra 14 Poštovné 10,15 s DPH 02.02.2016 Molnarova Irena 02.10.2018
Faktúra 8 Za obedy za 012016 102,06 s DPH 03.02.2016 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce 02.10.2018
Faktúra 9 Za pevné linky za 012016 39,26 s DPH 08.02.2016 Telekom 02.10.2018
Faktúra 10 Zrážková voda za IV.Q 2015 121,63 s DPH 09.02.2016 Nitriansky samosp.kraj 02.10.2018
Faktúra 11 Soc. fond 112,00 s DPH 09.02.2016 RMM s. s r. o. 02.10.2018
Faktúra 12 Új Szó – inzercia 60,00 s DPH 09.02.2016 Petit Press 02.10.2018
Faktúra 15 Lyžiarsky kurz – záloha 500,00 s DPH 15.02.2016 KLAK s. s r. o. 02.10.2018
Faktúra 16 Režijné náklady za 022016 621,17 s DPH 16.02.2016 Gymnázium Želiezovce 02.10.2018
Faktúra 17 Zemný plyn za 022016 38,44 s DPH 23.02.2016 ENERGO-SK a.s. 02.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/827