Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku NSK Gymn. Želiezovce s DPH 22.08.2018
Zmluva Zmluva - Allianz s DPH 26.10.2018
Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu s DPH 03.10.2018
Zmluva Technické vybavenie - projekt s DPH 19.12.2019
Zmluva Zmluva o nájme neb.pr. Mesto Želiezovce s DPH 12.10.2018
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 02.10.2018
Zmluva Zmluva o prenájme neb.pr. Mesto Želiezovce s DPH 02.10.2018
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 29.07.2019
Zmluva Stravné - maturitná komisia s DPH 20.06.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67_2018 s DPH 30.12.2018
Zmluva Školiaci materiál a potreby - projekt s DPH 31.03.2020
Zmluva Zmluva so CVTI SR s DPH 22.10.2018
Zmluva Zmluva o ref. prev. nákladov Gymn. Želiezovce s DPH 08.01.2018
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku 2019/2020 s DPH 07.01.2020
Zmluva Zmluva o nájme KD 211218 s DPH 11.12.2018
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 28.01.2019
Zmluva Zmluva o vyk.činnosti tech.požiarnej ochrany s DPH 23.05.2019
Zmluva Dodatok k Zmluve Telekom s DPH 08.02.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 26.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/560