Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok - Technické vybavenie - projekt s DPH 05.12.2022 05.12.2022
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 18.05.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci Liga proti rakovine s DPH 03.03.2016 02.10.2018
Zmluva Dohoda Pre kultúru v Gemeri s DPH 16.05.2017 02.10.2018
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 03.11.2017 02.10.2018
Objednávka Týždeň - inzerát s DPH 09.06.2021 09.06.2021
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mesto Želiezovce s DPH 25.01.2017 02.10.2018
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla Energo SK a.s. s DPH 18.09.2018 02.10.2018
Objednávka Týždeň - inzerát s DPH 30.05.2019 30.05.2019
Zmluva Zmluva o lyž. výcviku s DPH 09.01.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov Grand Hotel Permon s DPH 16.03.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o poverení k plneniu úloh ITAK s DPH 02.05.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku NSK Gymn. Želiezovce s DPH 22.08.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o poverení ITAK s.r.o. s DPH 21.03.2016 02.10.2018
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku SOŠ, pod amfiteátrom 7, Levice s DPH 27.08.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o ref. prev. nákladov Gymn. Želiezovce s DPH 08.01.2018 02.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Disig, a.s. s DPH 09.10.2018 09.10.2018
Zmluva Technické vybavenie - projekt s DPH 15.03.2021 16.03.2021
Zmluva Zmluva o nájme neb.pr. Mesto Želiezovce s DPH 12.10.2018 24.10.2018
Zmluva Zmluva o prenájme Mesto Želiezovce s DPH 02.10.2018 24.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/790