Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Lyžiarsky kurz 1 950,00 s DPH 23.01.2019 KLAK, s.r.o.
Faktúra 116 Za prev.náklady 1217 1 928,78 s DPH 16.01.2018 Gymnázium Želiezovce
Faktúra Energo - UK 1 924,34 s DPH 14.01.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 07.2019 1 418,05 s DPH 12.08.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 10.2019 1 418,05 s DPH 14.11.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 11.2019 1 418,05 s DPH 16.12.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 09.2019 1 418,05 s DPH 18.10.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 08.2019 1 418,05 s DPH 16.09.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 06.2019 1 418,05 s DPH 15.07.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra 70 1 353,46 s DPH 04.04.2018 ENERGO-SK a.s.
Faktúra Lyžiarsky kurz 1 350,00 s DPH 20.01.2020 KLAK, s.r.o.
Faktúra Energo - teplo - 01.2019 1 307,50 s DPH 15.02.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 05.2019 1 307,50 s DPH 18.06.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 02.2019 1 307,50 s DPH 11.03.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 04.2019 1 307,50 s DPH 17.05.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 01.2020 1 200,01 s DPH 17.02.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 02.2020 1 200,01 s DPH 23.03.2020 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Nájom 10.11.12.2019 1 050,00 s DPH 04.10.2019 Gymnázium J. A. Komenského
Faktúra 3 Lyžiarsky kurz 910,00 s DPH 22.01.2018 KLAK s. s r. o.
Faktúra 3 Lyžiarsky kurz 780,00 s DPH 23.01.2017 KLAK s. s r. o.
zobrazené záznamy: 1-20/492