Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 75 20,00 s DPH 01.10.2018 Štefan Šedivý
Faktúra Stravné 11.2019 152,55 s DPH 04.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 10.2019 180,90 s DPH 15.11.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 01.2020 170,10 s DPH 10.01.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 12.2019 126,90 s DPH 18.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 09.2019 159,30 s DPH 09.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 42 Za obedy za 0417 92,82 s DPH 09.05.2017 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 05.2019 167,40 s DPH 11.06.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 04.2019 130,95 s DPH 10.05.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 20 Za odob.obedy 0218 91,96 s DPH 19.03.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 02.2019 94,50 s DPH 14.03.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 03.2019 149,85 s DPH 11.04.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 06.2019 145,80 s DPH 01.07.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 89 Za odobraté obedy za 0916 118,44 s DPH 05.10.2016 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 30 Za obedy za 0317 121,38 s DPH 03.04.2017 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 32 Za odobr.obedy 0318 84,70 s DPH 13.04.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 43 Za obedy za 0416 136,08 s DPH 02.05.2016 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 39 Za odobr.obedy 0418 95,59 s DPH 17.05.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra 81 91,96 s DPH 08.10.2018 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
Faktúra Stravné 01.2019 117,45 s DPH 12.02.2019 Školska jedáleň pri ZŠ Želiezovce
zobrazené záznamy: 1-20/492