• Prenájom

     • Gymnázium J. A. Komenského – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce, 937 01, skola@comgim.sk, ponúka na prenájom miestnosti – učebne a sociálne zariadenia
      s celkovou plochou o výmere 137,73 m 2.
      Minimálna cena za prenájom je 16 €/m2 /rok + režijné náklady.
      Záujem o prenájom posielajte na hore uvedenú adresu do 08. júla 2022