Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 104 Za pevné linky za 1215 40,34 s DPH 07.01.2016 Telekom
Faktúra Energo - teplo - 03.2019 1 307.50 s DPH 15.04.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Vodné a stočné 04.2019 40,22 s DPH 30.04.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 04.2019 1 307,50 s DPH 17.05.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - UK 1 924,34 s DPH 14.01.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - elektrika - 12.2018 234,00 s DPH 14.01.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 01.2019 1 307,50 s DPH 15.02.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - teplo - 02.2019 1 307,50 s DPH 11.03.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - elektrika - 04.2019 231,60 s DPH 16.05.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - elektrika - 03.2019 231,96 s DPH 15.04.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - elektrika - 01.2019 249,96 s DPH 15.02.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Energo - Preplatok -386,94 s DPH 11.04.2019 ENERGO-SK, a.s.
Faktúra Za špec.služby za 0ľ2019 + školenie 66,00 s DPH 06.02.2019 ITAK s.r.o.
Faktúra Spracovanie a podanie žiadosti o NFP 360,00 s DPH 06.02.2019 A4A Agency
Zmluva Dodatok k Zmluve Telekom s DPH 08.02.2019
Zmluva Zmluva o vyk.činnosti tech.požiarnej ochrany s DPH 23.05.2019
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 28.01.2019
Zmluva Zmluva o nájme KD 211218 s DPH 11.12.2018
Zmluva Zmluva so CVTI SR s DPH 22.10.2018
Zmluva Zmluva - Allianz s DPH 26.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/492