Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry 04/2023 Číslo dokladu 24, 30-34, 36-39 s DPH 11.04.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 27.04.2023 28.04.2023
Zmluva Kooperativa - dodatok č. 2 s DPH 03.04.2023 03.04.2023
Zmluva Didaktické a učebné pomôcky - projekt s DPH 10.03.2023 14.03.2023
Objednávka Objednávky 03/2023 Objednávky 03 s DPH 06.03.2023 10.03.2023
Faktúra Faktúry 03/2023 Číslo dokladu 16-23, 25-29 s DPH 02.03.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.03.2023 31.03.2023
Faktúra Faktúry 02/2023 Číslo dokladu 8-15 s DPH 02.02.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 22.02.2023 28.02.2023
Faktúra Faktúry 01/2023 Číslo dokladu 148-154, 1-7 s DPH 16.01.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 24.01.2023 31.01.2023
Objednávka Objednávky 01/2023 Objednávky 01 s DPH 10.01.2023 10.01.2023
Zmluva Dodatok - Technické vybavenie - projekt s DPH 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra Faktúry 12/2022 Číslo dokladu 133-147 s DPH 02.12.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 19.12.2022 30.12.2022
Faktúra Faktúry 11/2022 Číslo dokladu 117-126, 130-132 s DPH 03.11.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 22.11.2022 30.11.2022
Faktúra Faktúry 10/2022 Číslo dokladu 108-116 s DPH 07.10.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 18.10.2022 31.10.2022
Zmluva Zmluva o nájme - stužková 2022 s DPH 23.09.2022 23.08.2022
Faktúra Faktúry 09/2022 Číslo dokladu 92-107 s DPH 07.09.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 29.09.2022 30.09.2022
Zmluva Nájomná zmluva ZŠ Želiezovce s DPH 30.08.2022 30.08.2022
Faktúra Faktúry 07/2022 Číslo dokladu 67-71, 73-78 s DPH 13.07.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 29.07.2022 29.07.2022
Faktúra Faktúry 08/2022 Číslo dokladu 79-89 s DPH 08.07.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.08.2022 31.08.2022
Faktúra Faktúry 06/2022 Číslo dokladu 51-59, 64-66 s DPH 08.06.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 24.06.2022 30.06.2022
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 2022 s DPH 01.06.2022 01.06.2022
Faktúra Faktúry 05/2022 Číslo dokladu 43-50 s DPH 02.05.2022 Katarina Cserbová riaditeľka školy 12.05.2022 31.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/790