Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry 06/2024 Faktúry 06/2024 s DPH 03.06.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 26.06.2024 28.06.2024
Faktúra Faktúry 05/2024 Faktúry 05/2024 s DPH 01.05.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra Faktúry 04/2024 Faktúry 04/2024 s DPH 04.04.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.04.2024 30.04.2024
Zmluva Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy s DPH 04.04.2024 Západoslovenská distribučná, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 05.04.2024
Faktúra Faktúry 03/2024 Číslo dokladu 23-32 s DPH 01.03.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 26.03.2024 29.03.2024
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 16.02.2024 Magna Energia a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 16.02.2024
Faktúra Faktúry 02/2024 Číslo dokladu 130,1,12-22 s DPH 01.02.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.02.2024 29.02.2024
Zmluva Zmluva o poskyt.služieb LK Králiky s.r.o. s DPH 04.01.2024 Králiky s.r.o. Katarina Cserbová riaditeľka školy 10.01.2024
Faktúra Faktúry 01/2024 Číslo dokladu 128-129, 132, 2-11 s DPH 02.01.2024 Katarina Cserbová riaditeľka školy 31.01.2024 31.01.2024
Objednávka Objednávky 01/2024 Lyžiarsky výcvik s DPH 02.01.2024 02.01.2024
Objednávka Objednávky 493422740 Alza sk- digit.trans.vzdelávania 410,21 s DPH 06.12.2023 06.12.2023
Zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu s DPH 04.12.2023 SPP, a.s. Katarina Cserbová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra Faktúry 12/2023 Číslo dokladu 117, 120-127 s DPH 01.12.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 28.12.2023 29.12.2023
Objednávka Objednávky 2023131215 Melgo - digit.trans.vzdelávania 547,20 s DPH 24.11.2023 25.11.2023
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 24.11.2023 Magna Energia a.s. Katarína Cserbová riaditeľka školy 24.11.2023
Objednávka Objednávky 492918915 Alza sk- digit.trans.vzdelávania 479,39 s DPH 24.11.2023 25.11.2023
Objednávka Objednávky 202351444 Materialpro 3D - digit.trans.vzdelávania 448,82 s DPH 24.11.2023 25.11.2023
Objednávka Objednávky 10427 Edutronik - digit.trans.vzdelávania 300,00 s DPH 24.11.2023 25.11.2023
Faktúra Faktúry 11/2023 Číslo dokladu 101-108, 110-116, 119 s DPH 10.11.2023 Katarina Cserbová riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Objednávka Objednávky 2034440 Tempe4digital s.r.o.- oprava drónu 176,00 s DPH 23.10.2023 24.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/830