Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Žel. tovar 86,80 s DPH 01.04.2019 ZUGADO s.r.o.
Faktúra 79 Štočok na pečiatku, obálky 20,00 s DPH 09.09.2016 DELFIN
Faktúra 1 Špec.služby za 0117 24,00 s DPH 09.01.2017 ITAK s. s r. o.
Zmluva Školiaci materiál a potreby - projekt s DPH 31.03.2020
Objednávka Šatňové skrine s DPH 07.12.2020
Faktúra Čistič okien 99,99 s DPH 10.08.2020 FAST PLUS s.r.o.
Faktúra 92 Čistiaca sada na PC 50,00 s DPH 02.11.2017 Mgr. Peter Moško
Faktúra 70 Čist.prostriedky 42,34 s DPH 11.08.2017 MIRA OFFICE
Faktúra Účtovné súvzťažnosti 31,30 s DPH 08.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
Faktúra Úrok z omeškania 6,20 s DPH 07.02.2018 Mesto Zeliezovce
Faktúra 12 Új Szó – inzercia 60,00 s DPH 09.02.2016 Petit Press
Faktúra registrácia comgim.sk 23,90 s DPH 07.02.2019 Webglobe - Yegon, s.r.o.
Faktúra 1 registrácia comgim 23,90 s DPH 13.01.2016 YEGON s. s r. o
Faktúra Záloha na pobyt 212,80 s DPH 06.04.2018 Grand hotel Permon, s. s r. o.
Faktúra Záloha - dvere 170,00 s DPH 04.03.2020 Interprodukt, s.r.o.
Faktúra 10 Zrážková voda za IV.Q 2015 121,63 s DPH 09.02.2016 Nitriansky samosp.kraj
Faktúra 41 Zrážková voda za I.Q 2016 98,33 s DPH 27.04.2016 Nitriansky samosp.kraj
Faktúra 4 Zrážková voda IV.Q 16 99,41 s DPH 25.01.2017 Nitriansky samosp.kraj
Faktúra 39 Zrážková voda I.Q 17 107,87 s DPH 02.05.2017 Nitriansky samosp.kraj
Zmluva Zmluva so CVTI SR s DPH 22.10.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/625